G I V E
I N N E R W H E E L   K L U B

 

Skip Navigation Links
 

VI STØTTER

 Give Wheel klub: 
 

 • SOS fadderskabsbarn i Lithauen og opførelse af pigeskole
 • "Huset" til køb af nyt klaver
 • Humanitære foreninger, som støtter lokalboende flygtninge
 • Ehlers hjemmet i Haderslev
 • Andre indsamlinger: Frimærker, briller,lysestumper, dåseringe.
Oversigt over donationer siden 1986.

PRIVATLIVSPOLITIK

BIO-KLUB

Klubben i klubben


LITTERATUR KLUBBEN
Klubben i klubben
 


Om Give Inner Wheel Klub

Velkommen på Give Inner Wheels hjemmeside
Inner Wheel er en upolitisk og usekterisk verdensomspændende kvindeorganisation
med ca. 100.000 medlemmer.

Give Inner Wheel (klub nr. 90 i Distrikt 45) mødes den 3. tirsdag i hver måned,
kl. 18.30, 
på Diagonalkroen, Torvet 1, 7323 Give.

Inner Wheels formål er:
At fremme sandt venskab
At fremme hjælpsomhed og medmenneskelig forståelse
At fremme international forståelse

Om Give Inner Wheel

Give Inner Wheel klub blev chartered primo 1970.
Give Inner Wheel har idag 26 medlemmer i aldersgruppen 40-godt 90 år, der mødes hver trejde tirsdag i hver
måned, undtagen juli. På vores møder har vi foredrag om aktuelle og spændende
emner eller vi er på virksomhedsbesøg eller lignende.
Hvert år om foråret afholdes et fællesmøde med vores venskabsklub  Brande IW  til distrikspræsidentmøde.
Begge arrangementer kører på skift mellem klubberne.

Selv om vi har en del ældre medlemmer,
har vi det rigtigt hyggeligt og sjovt sammen og netop dette at mødes
om noget fælles på tværs af aldersgrænser er det unikke ved Inner Wheel.
Vi mødes den 3. tirsdag i måneden, juli undtaget. Normalt foregår
møderne på Diagonalkroen i Give, men vi har også udemøder.
Vi starter normalt vore møder kl. 18,30. 
Når du kommer, trækker du et nummer, der bestemmer hvor du skal sidde,
således får du en ny ”sidemand” ved hvert møde.

Og aftenens program vil være:
 1. Velkomst ved klubbens præsident.
 2. Indledningssang, valgt af den der har 3 min. synges stående.
 3. Spisning, den der har 3 min. medbringer sødt til kaffen.
 4. Aftenens foredragsholder/ program.
 5. Præsidentens meddelelser, der er information vedr. kommende møder, nyt fra distriktet eller Internationalt.
 6. Fødselsdage. De medlemmer der har haft fødselsdag siden sidste møde får en rose og der råbes hurra for dem. Når man har haft fødselsdag giver man 50 kr. til kassen. Disse penge anvendes til dyrere foredragsholdere eller godgørende formål.
 7. Dagens digt Medlemmerne skiftes til at læse et digt efter eget valg.
 8. 3 minutter På skift holder medlemmerne et lille foredrag, det kan være en læst artikel, en rejsebeskrivelse eller en oplevelse – kort sagt hvad som helst.
 9. Nyt fra ISO (International Service Organiser) som er den i klubben der varetager international kontakt, særlig med venskabsklubber. Hun modtager og formidler ligeledes information om muligheder for ungdomsudveksling.
 10. Medlemmernes 5 minutter. Her kan alle i klubben få ordet til at meddele hinanden tanker, ideer og forslag. Det er også her man kan dele sin glæde med hinanden over en god oplevelse og give en glad 10’er til ”grisen”. Grisen går rundt og man betaler 5 kr. for hver fødselsdag, der har været siden sidste møde.
 11. Afslutningssang. Valgt af den der har haft dagens digt.
 
Normalt slutter vore klubmøder ca. kl. 22. Medlemmerne modtager ca. 1 uge efter mødet, et referat af aftenens klubmøde, et månedsbrev.
 
Klubåret går fra august til juni og nogle måneder har faste programmer.
 
Vi starter året med en halvdags sommerudflugt i begyndelsen af august, denne er udover ordinært augustmøde, den 3. tirsdag.
 
Vores oktobermøde er klubbens fødselsdagsfest.
 
Januarmødet er Inner Wheel dagen, til minde om, at den første Inner Wheel klub blev stiftet den 10. januar 1924. Vi har også valg denne aften, hvor klubbens medlemmer skal vælge 6 nye medlemmer til den 8 mands store bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv på et efterfølgende møde. Derefter spiller vi banko, hvor hver har en pakke med. Pengene går til velgørenhed.
 
På junimødet har vi generalforsamling og præsidentskifte.


 

læs mere her:

  
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3900 klubber.
I Danmark er medlemstallet knapt 3.000 medlemmer i 103 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.
Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt
Læs mere her.

  Facebook
  LinkedIn
  Rotary
  Rotaract
  YouTube
Opdateret: 10.09.2020
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS